prevnext

Трохета потайна

Trocheta subviridis Dutrochet, 1817

Червона книга України Трохета потайнаКарта поширення виду

Тип: Кільчасті черви. Annelida.
Клас: П’явки. Hirudinea.
Ряд: Безхоботні п’явки. Arhynchobdellida.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Англія, Франція, Італія, Угорщина та Румунія. В Україні зареєстровано у заплаві Дністра

Чисельність i причини її зміни:

Чисельність не встановлена. Причини зміни чисельності: меліорація і забруднення водойм

Особливості біології та наукове значення:

Невеликі, переважно проточні водойми. Може глибоко проникати у сиру землю, де ловить земляних червів

Морфологічні ознаки:

Тіло сильно звужене в напрямку до переднього кінця. Передня третина тіла має майже циліндричну форму, в напрямку до заднього кінця все більше сплющується. Задня присоска середньої величини. Забарвлення тіла - від темно-сірого до чорно-коричневого. Максимальна довжина - 150-163 мм, ширина - 10 мм

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження біотопів

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Прендель, 1923; Лукін, 1962; Лукин, 1976

Автор:

С.Ю. Утєвський

Малюнок (фото):

С.Ю. Утєвський