prevnext

Бранхінекта східна

Branchinecta orientalis G.O Sars, 1901

Червона книга України Бранхінекта східнаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Ракоподібні. Crustacea.
Ряд: Голі зяброноги. Anostraca.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Від сх. Монголії через Тибет, Кашмір, Памір, Афганістан, Іран, пн. Степи Росії, Валахську та Панонську низовини до Іспанії. Степова зона України: поблизу Полтави (басейн р. Ворскли), у Херсонській обл. в Чорноморському БЗ та на прилеглих до нього територіях (Кінбурнський п-ів, Івано-Рибальчанська і Солоноозерна ділянки), Миколаївська обл. (Тилигульський лиман), Запорізька обл. (басейн р. Великий Утлюк)

Чисельність i причини її зміни:

В Україні чисельність виду незначна. Причини зміни чисельності: знищення водойм у зв'язку із сільськогосподарським розвитком, зміна гідрологічних умов, урбанізація (у тому числі зведення дорожніх конструкцій і туризм у місцях знаходження виду

Особливості біології та наукове значення:

Мешканець весняних прісних калюж та постійних мезо- та полігалійних ставків (8-25%).

Морфологічні ознаки:

Тіло складається з 11 торакальних сегментів, кожний несе пару листоподібних ніжок. Другі антени двосегментні, непалочичкоподібного бокового утвору на кінці першого сегмента. У самок в дистальній частині по внутрішньому краю антени мають округлі вирости. Церкоподи у обох статей довгі, по краях опушені волосками

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження біотопів

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає

Основні джерела інформації:

Вехов, 1990; Belk, Brtek, 1995; Eder, Hodl, 2002; Mura, Azari, 2000; Demeter, Stoicescu, 2008

Автор:

Л. В. Самчишина

Малюнок (фото):

О.А.Задніпрян