prevnext

Мізида аномальна

Hemimysis anomala Sars, 1907

Червона книга України Мізида аномальнаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Ракоподібні. Crustacea.
Ряд: Мізиди. Mysidacea.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Азово-Чорноморський та Каспійський басейни, акліматизований у Дубоссарському (Молдова) та Каунаському (Литва) водосховищах; в Україні водиться в Азовському та Чорному морях, акліматизований у Дніпровському, Сімферопольському і Чорнорічинському водосховищах.

Чисельність i причини її зміни:

Низька, зустрічаються поодинокі особини. Причини зміни чисельності: забруднення та замулення водойм, зменшення в дельтах рік донних ділянок з твердими ґрунтами.

Особливості біології та наукове значення:

Морський придонний організм, живе на кам'янистих або черепашкових ґрунтах, іноді зустрічається на глинистих ґрунтах.

Морфологічні ознаки:

Тіло червоне, очі великі, кулеподібні. Лобний край головогрудного панциря дещо заокруглений та майже не виступає вперед. Розміри тіла 8-10, 5 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження біотопів. Рекомендовано розширити заповідні зони у лиманах і дельтах рік пд. України, регулярно проводити біотехнічні заходи для очищення води.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Вид може складати вагому частку в раціоні промислових риб.

Основні джерела інформації:

Паули, 1957; Резниченко, 1959; Комарова, 1991.

Автор:

Л. В. Самчишина

Малюнок (фото):

Т. В. Степаненко