prevnext

Мізида зубчаста

Hemimysis serrata Bacescu, 1938

Червона книга України Мізида зубчастаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Ракоподібні. Crustacea.
Ряд: Мізиди. Mysidacea.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Басейн Дунаю, Чорне та Азовське моря, в Україні також у внутрішніх водоймах Криму, (напівпечерні солоні водойми Керченського п-ва).

Чисельність i причини її зміни:

Низька, зустрічаються поодинокі особини. Причини зміни чисельності: антропогенний вплив - забруднення морів

Особливості біології та наукове значення:

Морський організм, живе в заглибленнях скель, маленьких гротах та напівпечерних водоймах морів.

Морфологічні ознаки:

Тіло прозоре з помітними жовтувато-червоними хроматофорами. Лобний край головогрудного панциря заокруглений. Очі невеликі, корнеальна їх частина чорна. При мешканні в печерних водоймах забарвлення може бути червоним. Розміри самок - 9-11 мм, самців - 7-9 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Вид може бути кормом для промислових риб.

Основні джерела інформації:

Комарова, 1991.

Автор:

І. В. Довгаль

Малюнок (фото):

О. А. Задніпрян