prevnext

Прісноводний краб

Potamon tauricum (Czerniavsky 1884)

Червона книга України Прісноводний крабКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Ракоподібні. Crustacea.
Ряд: Десятиногі. Decapoda.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Відомий з гірських річок Чорноморського узбережжя Туреччини, Болгарії, Кавказу та узбережжя Егейського моря. В Україні зустрічається тільки в Криму: гірські ділянки рік пд. узбережжя та басейн р. Бельбек. Біотопи: гірські ділянки рік (рітраль) зі швидкістю течії до 1 м/с та переважно кам'янистим річищем. Риють нори до 0, 75 м завдовжки.

Чисельність i причини її зміни:

Чисельність незначна (поодинокі особини), за сприятливих умов утворюються локальні популяції, з концентрацією до 5 особин на м2. Причини зміни чисельності: забруднення річок, пов'язане з антропогенним тиском, гідротехнічне будівництво.

Морфологічні ознаки:

Суборбітальне поле карапаксу краба в середній частині має декілька (4-7) крупних гранул. Термінальний членик першої пари плеоподів самця довгий, колючкоподібний, внутрішня лопать має щетинки по внутрішньому краю; зовнішня лопать з щетинками по зовнішньому краю і рядом щетинок в привершинній частині біля повздовжньої щілини. Апікальні частини другої пари плеоподів з лопатями різної величини. Внутрішня лопать значно довша за зовнішню, помітно виступає над передньозовнішним краєм, видовжена, з круглим гладеньким краєм. Зовнішня лопать вузька, загострена. Передньозовнішний край дорослих особин з багаточисленними шипиками. Максимальна ширина карапаксу - 5 см.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Огаробогатов, Василенко, 1980; Чернявский, 1884; Кривохижин, Кривохижина, 1988; Макаров, 2004; Артов, Березовский, 2006.

Автор:

Г. А. Прокопов, Ю. М. Макаров

Малюнок (фото):

Г. А. Прокопов