prevnext

Кольпоциклоп прісноводний

Colpocyclops dulcis Monchenko, 1977

Червона книга України Кольпоциклоп прісноводнийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Ракоподібні. Crustacea.
Ряд: Циклопи. Cyclopoida.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Нижній Дніпро, звідки був занесений у нижні водосховища Дніпра: Каховське, Дніпродзержинське, Запорізьке, Кременчуцьке і Канівське.

Чисельність i причини її зміни:

В Україні чисельність виду незначна. Причини зміни чисельності: невизначені.

Особливості біології та наукове значення:

Мейобентичний вид, населяє піщані або трохи замулені ґрунти на різних глибинах. Витримує значне зменшення солоності води, майже до прісної (0, 56-1, 51%о), що дало йому можливість освоїти нижні водосховища Дніпра.

Морфологічні ознаки:

Загальна довжина самки без апікальних щетинок фуркальних гілок 744-850 мкм, самця - 498-517 мкм Для роду є характерним дещо клиноподібний передній край синцефалона, видовжене струнке тіло, видовжені яйцеві мішки, модифіковані олігомеризовані максили, особливо сильно гіпертрофований базис, перетворений на потужний прикріпний орган. Вид являє собою унікальний випадок переходу до паразитичного або коменсального способу живлення від звичайного для всіх груп циклопід збирального типу живлення. Унікальною ознакою роду Colpocyclops є повна відсутність максилипед.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Червоної книги Чорного моря.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Корисний компонент мейофауни. Комерційного значення немає.

Основні джерела інформації:

Монченко, 1977, 2003; Monchenko et al., 1998; Monchenko, 1998, 1999, 2007.

Автор:

В. І. Монченко

Малюнок (фото):

О. А. Задніпрян