prevnext

Кольпоциклоп шипуватий

Colpocyclops longispinosus (Monchenko, 1977)

Червона книга України Кольпоциклоп шипуватийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Ракоподібні. Crustacea.
Ряд: Циклопи. Cyclopoida.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Дніпровсько Бузький лиман біля с. Станіслав, нижня частина Дністровського лиману. Одного разу показаний для нижнього Дніпра, звідки мабуть проник до Каховського водосховища.

Чисельність i причини її зміни:

В Україні чисельність виду незначна. Причини зміни чисельності: невизначені.

Особливості біології та наукове значення:

Характерний компонент Понто-Каспійської фауни. Населяє піщані або замулені піски на різних глибинах олігогалних або меіомезогалінних естуарних водойм, знайдений при солоності 1, 8-5, 6 %о.

Морфологічні ознаки:

Загальна довжина самки без апікальних щетинок фуркальних гілок 700-730 мкм, самця - 510-530 мкм. Для роду є характерним дещо клиноподібний передній край синцефалона, видовжене струнке тіло, видовжені яйцеві мішки, модифіковані олігомеризовані максили, особливо сильно гіпертрофований базис, перетворений на потужний хапальний орган. Унікальною ознакою роду Colpocyclops є повна відсутність максилипед.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Червоної книги Чорного моря.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Монченко, 1974, 1978 б, 2003; Монченко, 1974; Monchenko, 1998 б, 1999; Monchenko et al., 1998.

Автор:

В. І. Монченко

Малюнок (фото):

О. А. Задніпрян