prevnext

Тетрадонтофора блакитна

Tetradontophora bielanensis (Waga, 1842) Dunger, 1961

Червона книга України Тетрадонтофора блакитнаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Ногохвістки. Collembola.
Ряд: Подуроморфи. Poduromorpha.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Ростоцько-Опільська горбогірна обл.; Західно-Подільська височинна обл.; Вододільно-Верховинська обл.; Прут-Дністровська височинна обл.; Волинське та Мале Полісся; Центральнопридніпровська височинна обл.

Чисельність i причини її зміни:

Точні дані відсутні. Причини зміни чисельності: підвищений антропогенний тиск на біотопи.

Особливості біології та наукове значення:

Вид мешкає в лісових біотопах (рівнинні та гірські переважно хвойні ліси), у підстилці та верхніх шарах ґрунту, у трухлявій деревині, на грибах, лишайниках, у вологих мохах на підтоплених місцях. Відмічений у норах гризунів, на трупах тварин.

Морфологічні ознаки:

Тіло сплющене дорзо-вентрально, завдовжки 5-9 мм, колір синьо-фіолетовий або сірий. Кігтики з двома великими латеральними і одним звичайним внутрішнім зубцем. Стрибальна вилка розвинена. Анальні шипи дуже дрібні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Збереження біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Вид має практичне значення, бере участь в процесах ґрунтоутворення.

Основні джерела інформації:

Nosek, Vysotskaya, 1973; Таращук, 1995; Капрусь, 1997; Kaprus, 1998.

Автор:

М. В. Таращук

Малюнок (фото):

Р. С. Варгович