prevnext

Екдіонурус єдиний

Ecdyonurus solus, Klonowska-Olejnik, Prokopov & Godunko, 2007

Червона книга України Екдіонурус єдинийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Одноденки. Ephemeroptera.
Родина: Гептагеніди. Heptageniidae.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Зустрічається тільки в Криму: передгірські ділянки р. Чорна та Альма. За межами Криму невідомий. Ендемік.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна (поодинокі особини), за сприятливих умов утворюються локальні популяції личинок, з концентрацією до 15 особин на 1 м2. Причини зміни чисельності: чисельність зменшується в умовах антропогенного пресу (забруднення рік, гідротехнічне будівництво).

Особливості біології та наукове значення:

Біотопи/яруси перебування. Передгірні ділянки рік (рітраль) зі швидкістю течії до 1 м/с та переважно кам'янистим річищем. Личинки трапляються на зворотному боці каміння. Імаго та субімаго - на прибережній рослинності. Характер живлення. Личинки - фіто-детритофаги, зіскоблювачі. Живляться діатомовими водоростями та детритом. Біологія розмноження. Унівольтинний вид. Літ імаго у травні-червні. Зимує на фазі личинки.

Морфологічні ознаки:

Личинка жовто-коричнева, довжина без церок до 14 мм. Тіло імаго жовтувато-коричневе, завдовжки до 13 мм, тергіти черевця з чорнувато-коричневими смугами. Від близьких видів роду відрізняється забарвленням тіла, будовою пронотума та зябер у личинки та структурою пеніса імаго.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Знайдений на території Кримського ПЗ та ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Байдарський". Для збереження популяцій необхідна охорона річкових ділянок від забруднення, спрямлення русла, зміни гідрологічного режиму. Необхідним є дотримання нормативів Водного кодексу України.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Може використовуватися як індикатора якості водного середовища.

Основні джерела інформації:

Ktonowska-Olejnik, Prokopov, Godunko 2007.

Автор:

Г. А. Прокопов, Р. Й. Годунько

Малюнок (фото):

В. О. Корнєєв