prevnext

Гептагенія Самоха

Heptagenia samochai (Demoulin, 1973)

Червона книга України Гептагенія СамохаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Одноденки. Ephemeroptera.
Родина: Гептагеніди. Heptageniidae.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

В України зустрічається тільки в Криму: передгірські ділянки р. Чорна, Салгір, Біюк-Карасу. За межами Криму відомий з Ізраїлю (типова місцевість), Кавказу, Вірменії, Азербайджану, Грузії та Ірану.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна (поодинокі особини), за сприятливих умов утворюються локальні популяції личинок, з концентрацією до 20 особин на 1 м2. Причини зміни чисельності: чисельність зменшується в умовах антропогенного пресу (забруднення рік, гідротехнічне будівництво).

Особливості біології та наукове значення:

Передгірні ділянки рік (рітраль) зі швидкістю течії до 1 м/с та переважно кам'янистим річищем. Личинки трапляються на зворотному боці каміння. Імаго та субімаго - на прибережній рослинності. Характер живлення. Личинки - фіто-детритофаги, зіскоблювачі. Живляться діатомовими водоростями та детритом. Біологія розмноження. Унівольтинний вид. Літ імаго - у травні-липні (можливо, до вересня). Зимує на фазі личинки.

Морфологічні ознаки:

Личинка темно-коричнева зі світлим жовтим контрастним малюнком, довжина без церок - до 14 мм. Тіло імаго світло-жовте, завдовжки до 15 мм. Від близьких видів роду відрізняється формою поперечних жилок проксимальної ділянки субкостального поля переднього крила та деталями будови пеніса у імаго, структурою ротових органів та зябер у личинки.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Знайдений на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Байдарський". Для збереження популяцій необхідна охорона річкових ділянок від забруднення, спрямлення русла, зміни гідрологічного режиму. Дотримання нормативів Водного кодексу України.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Може використовуватися як індикатор якості водного середовища.

Основні джерела інформації:

Demoulin, 1973; Клюге, 1987; Sartori, 1992; Прокопов, 2004.

Автор:

Г. А. Прокопов, Р. Й. Годунько

Малюнок (фото):

В. О. Корнєєв