prevnext

Кордулегастер кільчастий

Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807)

Червона книга України Кордулегастер кільчастийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Бабки. Odonata.
Родина: Кордулегастрові. Cordulegastridae.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Охоплює також пд. райони Пн. і Центральної Європи та сх. частину Сх. Європейської рівнини. В Україні: переважно зони Мішаних лісів та Лісостепова.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна (поодинокі особини). Причини зміни чисельності: хімічне та органічне забруднення водойм.

Особливості біології та наукове значення:

Населяє узлісся та галявини рівнинних і гірських лісів, заплавні луки й чагарники вздовж річок і озер. Личинки живуть у проточних водоймах. Самка відкладає яйця у водойму з повітря (під час льоту). Хижак, полює на дрібних літаючих комах, переважно в затінених місцях. Личинки живляться водяними комахами.

Морфологічні ознаки:

Потиличний трикутник жовтий. Середні сегменти черевця з 2 жовтими поперечними смугами. Самці: верхні анальні придатки біля основи зближені. Самки: основа яйцеклада жовта. Тіло - 76-82, крила - 41-46 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Треба докладно вивчити особливості біології виду. Рекомендується створити ентомологічні заказники на водоймах, де виявлені личинки.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Горб, Павлюк, Спурис, 2000.

Автор:

В.М. Єрмоленко, В.М. Титар

Малюнок (фото):

О.А. Задніпрян