prevnext

Кордулегастер двозубчастий

Cordulegaster bidentata Selys, 1843

Червона книга України Кордулегастер двозубчастийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Бабки. Odonata.
Родина: Кордулегастрові. Cordulegastridae.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Зх.-палеарктичний вид. В літературних джерелах ХІХ - початку ХХ ст. вказаний для Карпат та Прикарпаття. Сучасні відомості про знахідки відсутні.

Чисельність i причини її зміни:

Рідкісний вид. Трапляються лише поодинокі особини. Причини зміни чисельності: забруднення та скорочення числа струмків внаслідок господарської діяльності людини (лісозаготівля, випасання худоби тощо).

Особливості біології та наукове значення:

Вид асоціюється з малими неглибокими струмками у горбистій чи гірській місцевості, займаючи помірні висоти до рівня 1700 м. н. р. м. Реофіл. Личинки часто мешкають на мілких ділянках водойм; здатні переносити висихання. За літературними даними, у Центральній та Зх. Європі літ імаго починається в червні.

Морфологічні ознаки:

Потиличний трикутник чорний. Середні сегменти черевця з однією жовтою поперечною смугою. Самці: верхні анальні придатки біля основи далеко розсунуті. Самки: яйцеклад повністю чорний. Тіло - 75-78, крила - 42-48 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Суворе заповідання придатних для виду біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Askew,1988; Горб, Павлюк, Спурис, 2000; Матушкіна, Хрокало, 2002.

Автор:

В.М. Титар

Малюнок (фото):

О.А. Задніпрян