prevnext

Офіогомфус цецилія

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)

Червона книга України Офіогомфус цециліяКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Бабки. Odonata.
Родина: Дідки. Gomphidae.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Від Центральної Азії до Європи, досягаючи Німеччини та Данії. В Україні зареєстрований у Зх. Лісостепу, Прикарпатті, Карпатах та в Закарпатській низовині.

Чисельність i причини її зміни:

Дуже рідкісній вид, зустрічаються лише поодинокі особини. Причини зміни чисельності: зміна гідрологічного режиму річок, евтрофікація водойм внаслідок господарської діяльності людини.

Особливості біології та наукове значення:

Надає перевагу річковим біотопам з піщаним дном; дорослих особин можна побачити відпочиваючими на землі чи на рослинах. Реофіл. Літ імаго - в червні-липні.

Морфологічні ознаки:

Край потилиці з 2 виростами. Світлі частини тіла зелені (майже всі груди) або жовті. Самець: нижній анальний придаток глибоко розколотий. Самка: генітальна пластинка невелика, з двома довгими тонкими виростами. Тіло - 53-58, крила - 3035 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено в ІІ додаток Бернської конвенції. Заповідання придатних для виду біотопів; виконання загальних вимог щодо охорони гідробіоценозів річок.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Askew,1988; Горб, Павлюк, Спурис, 2000; Матушкі-на, Хрокало, 2002.

Автор:

В.М. Титар

Малюнок (фото):

О.А. Задніпрян