prevnext

Левкоринія білолоба

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1832)

Червона книга України Левкоринія білолобаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Бабки. Odonata.
Родина: Бабки справжні. Libellulidae.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вид має європейсько-сибірський ареал. Раніше достовірно відомі були два пункти, де було виявлено особини цього виду в Україні: Волинська та Київська обл. Нещодавно виявлений у Поліському заповіднику та в Криму (Севастополь, Стрілецька бухта).

Чисельність i причини її зміни:

Трапляються лише поодинокі особини. Причини зміни чисельності: меліорація та осушення боліт, забруднення водойм, антропогенна евтрофікація.

Особливості біології та наукове значення:

Типовими місцезнаходженнями личинок виду є оліготрофні водойми переважно в соснових борах. Дорослі особини трапляються біля водойм, іноді на лісових галявинах, вирубках тощо. Вид належить до весняноранньолітнього фенокомплексу. Яйця самки відкладають у борові й біляборові озера з чистою водою. Личинки тримаються неглибоко, в заростях трав.

Морфологічні ознаки:

Нижня губа посередині чорна, з боків біла. Самці: верхні анальні придатки, за винятком основи, білі, нижній придаток чорний. Самки: анальні придатки білі. Тіло - 37-41, крила - 28-31 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено в ІІ Додаток Бернської конвенції. Заповідання придатних для виду біотопів; запобігання потрапляння забруднювачів та надлишку біогенів у водойми, де розвиваються личинки.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Askew, 1988; Загароднюк, 1999; Горб, Павлюк, Спурис, 2000; Matushkina, 2006; Khrokalo, Nazarov, 2008.

Автор:

В.М. Титар

Малюнок (фото):

О.А. Задніпрян