prevnext

Ірис плямистий

Iris polystictica (Fischer-Waldheim, 1846)

Червона книга України Ірис плямистийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Богомоли. Mantoptera.
Родина: Тараходіди. Tarachodidae.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Один вид роду у фауні України. Ареал охоплює Пн. Причорномор'я, пд.-сх. частину європейської Росії, Близький Схід, Закавказзя, Казахстан, Пд. Сибіру, Середню Азію. В Україні знайдений в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській обл. та Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Рідкісний вид, реєструються лише поодинокі екземпляри. Причини зміни чисельності: степові пожежі, перевипас, розорювання цілинних ділянок степу, знищення колків, освоєння гірських схилів, застосування пестицидів.

Особливості біології та наукове значення:

Генерація однорічна. Зимують в фазі яйця. Личинки зустрічаються з початку червня до середини серпня, дорослі комахи - з початку серпня до жовтня. Як личинки, так і дорослі - хижаки, живляться комахами. Самці, маючи розвинені крила, літають; короткокрилі самки не здатні до польоту. Найбільш поширений у сухих піщаних причорноморських степах, де тримається на високій траві, рідше - у заростях верболозу (на підвищених ділянках, в околицях солончаків, на схилах ярів та балок). У передгір'ях Кримських гір зустрічається на чагарниках та шибляку.

Морфологічні ознаки:

Довжина тіла 28-48 мм. Тіло зеленого кольору з білою чи світло-рожевою смужкою вздовж боків передньоспинки, бокових поверхонь надкрил та черевця, рідше комахи однотонно- чи жовтувато-бурі. Самці довгокрилі, самки короткокрилі (надкрила можуть досягати середини черевця). Внутрішня поверхня тазиків передніх ніг однотонно-зелена, без плям. Як у самців, так і у самок задні крила дуже яскраві: передній край крила та його основа малинового чи оранжевого кольору, трохи далі від основи крила - велика овальна темно-синя пляма, оточена тонкими темними концентричними кільцями.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняються у Кримському і Карадазькому ПЗ та Чорноморському БЗ у складі фауни безхребетних. Рекомендується створювати у місцях перебування виду ентомологічні заказники.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Корисний ентомофаг, комерційного значення не має.

Основні джерела інформації:

Якобсон, Бианки, 1905; Умнов, 1928; Медведев, 1929; Бей-Биенко, 1964 а; Редкие и исчезающие..., 1988; ЧКУ, 1994; Бенедиктов, 1998; Бригадиренко, 2005; Otte, Spearman, Stiewe, Eades, 2008; власні спостереження Пушкаря, Савчука та Івка.

Автор:

Т.І. Пушкар, В.М. Єрмоленко

Малюнок (фото):

В.В. Савчук