prevnext

Пилкохвіст Болдирева

Poecilimon boldyrevi Miram, 1938

Червона книга України Пилкохвіст БолдиреваКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Прямокрилі. Orthoptera.
Родина: Листові коники. Phaneropteridae.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Один з 13 видів роду у фауні України. Ендемік пд. берега Криму (м. Ялта та Гаспра).

Чисельність i причини її зміни:

Рідкісний вид, реєструються лише поодинокі екземпляри. Зникає внаслідок господарського освоєння територій, придатних для існування виду.

Особливості біології та наукове значення:

Генерація однорічна. Зимують у фазі яйця. Личинки з'являються навесні, дорослі особини - з кінця червня чи початку липня. Яйця відкладають у поздовжні щілини на стеблах рослин, подібно до інших видів роду. Фітофаги. Мешкають на чагарниках.

Морфологічні ознаки:

Довжина тіла (у самки - не враховуючи довжину яйцекладу) 17-19 мм. Жовто-зеленого кольору з темними цятками. Вусики щетинкоподібні, довші за тіло, у самця - з темними кільцями. Передньоспинка самця різко сідлоподібна, у самки - цилідрична, у обох статей покрита чорними цятками, її передній край рудуватий, а бокові сторони з червонуватою облямівкою, більш вираженою у самця (іноді охоплює передньоспинку ззаду). Короткокрилі: у самця надкрила жовтуваті з темним диском, виступають з-під передньоспинки, у самки приховані. Нижні поверхні задніх стегон гладенькі, без шипиків. Яйцеклад самки 8,5 мм, біля вершини сильно зазубрений, від основи зубців по нижньому краю прямий. Складка поблизу основи нижньої стулки яйцекладу широка, пластинкоподібна та опущена донизу. Самці відрізняються від близьких видів г-подібними церками, циліндричними та гладенькими біля основи, у верхній частині вони дуже поступово загнуті всередину тадещо сплющені, зубчасті (у вигляді прямої, не вигнутої "пилки" з восьми-одинадцяти направлених назад дрібних чорних зубчиків і двох крупних, широко розставлених верхівкових зубців).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ. Необхідне вивчення особливостей біології виду та створення ентомологічних заказників у місцях його перебування

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Бей-Биенко, 1954, 1964 b; ЧКУ, 1994; Heller et al., 1998; Heller, 2004; Zhantiev, Korsunovskaya, 2005; Eades, Otte, 2008.

Автор:

Т.І. Пушкар, В.М. Єрмоленко

Малюнок (фото):

П. Наскрецкі