prevnext

Пилкохвіст Плігінського

Poecilimon pliginskii Miram, 1929

Червона книга України Пилкохвіст ПлігінськогоКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Прямокрилі. Orthoptera.
Родина: Листові коники. Phaneropteridae.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Ендемік Криму. Поширений від передгір'їв Кримських гір до яйл Головного пасма (Білогірськ, Чатир-Даг та Карадаг).

Чисельність i причини її зміни:

Рідкісний вид (поодинокі екземпляри). Зникає через розкорчовування схилів, випасання худоби на яйлах.

Особливості біології та наукове значення:

Генерація однорічна. Зимують в фазі яйця. Личинки з'являються навесні, дорослі комахи зустрічаються з кінця червня до серпня. У липні-серпні відкладають яйця у щілини на стеблах рослин. Фітофаги. Віддають перевагу узліссям та галявинам передгірних і гірських лісів, травостою яйл (до висоти 1500 м).

Морфологічні ознаки:

Довжина тіла (у самки - не враховуючи довжину яйцекладу) 14-19 мм. Жово-зелені з темними цятками, або великими чорними плямами на потилиці та на верхній поверхні черевця (трикутними чи у вигляді поперечних смуг). Вусики щетинкоподібні, довші за тіло, з чорними кільцями. Передньоспинка з червоними поздовжніми смужками з кожного боку, у самця сідлоподібної форми, у самки - циліндрична. Короткокрилі: у самця надкрила жовтуваті з темним диском, виступають з-під передньоспинки, у самки - приховані. Нижні поверхні задніх стегон гладенькі, без шипиків. Яйцеклад самки - 8,5 мм, біля вершини сильно зазубрений, від основи зубців по нижньому краю прямий. Складка поблизу основи нижньої стулки яйцекладу широка, пластинкоподібна та опущена донизу. Характерною ознакою виду є г-подібні церки самців, біля основи циліндричні та гладенькі, їх верхня частина загнута всередину, тут майже трикутна, сильно розширена та сплющена, зубчаста (у вигляді s-подібно вигнутої "пилки" з 8-17 направлених назад дрібних чорних зубчиків і двох невеликих зубчиків поблизу вершини).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Кримському та Карадазькому ПЗ. У місцях перебування виду потрібно створювати ентомологічні заказники.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Бей-Биенко, 1954, 1964 b; ЧКУ, 1994; Heller et al., 1998; Heller, 2004; Zhantiev, Korsunovskaya, 2005; Eades, Otte, 2008; власні спостереження Пушкаря.

Автор:

Т.І. Пушкар, В.М. Єрмоленко

Малюнок (фото):

Т.І. Пушкар