prevnext

Пилкохвіст український

Poecilimon ukrainicus Bey-Bienko, 1951

Червона книга України Пилкохвіст українськийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Прямокрилі. Orthoptera.
Родина: Листові коники. Phaneropteridae.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Реліктовий вид. Ареал диз'юнктивний, від Польщі та Молдови до зх. регіонів Росії. В Україні має вигляд смуг, що тягнуться височинними елементами рельєфу з 47° до 50° 30' пн. ш. вздовж Пруту, Дністра, Пд. Бугу та Дніпра (Розточчя, Волинська, Подільська, Придніпровська, зх. відроги Середньоруської

Чисельність i причини її зміни:

Рідкісний вид (поодинокі екземпляри). Зникає внаслідок перевипасу вздовж лісових масивів, оранки впритул до лісосмуг, знищення чагарникових заростей на узліссях.

Особливості біології та наукове значення:

Генерація однорічна. Зимують у фазі яйця. Личинки з'являються в травні, дорослі особини зустрічаються в червні-серпні. Яйця відкладають у поздовжні щілини на стеблах трав'янистих рослин, які вирізають за допомогою широкого яйцеклада з зубчатим краєм. Фітофаги. Мешкають у трав'янисто-чагарникових заростях та остепненій густій рослинності на узліссях та галявинах дібров і соснових лісів.

Морфологічні ознаки:

Довжина тіла (у самки - не враховуючи довжини яйцекладу) 13-18 мм. Зелені з бурими цятками, у самців на верхній стороні черевця темна поздовжня смуга. Вусики щетинкоподібні, довші за тіло, у самців - з чорними кільцями. Передньоспинка самки циліндрична, у самця - з ледь увігнутою верхньою стороною. Короткокрилі: надкрила з чорною поздовжньою смужкою, у самця ледь виступають з-під передньоспинки, у самки - приховані. Нижні поверхні задніх стегон гладенькі, без шипиків. Яйцеклад самки 6-6,5 мм, біля вершини сильно зазубрений, від основи зубців по нижньому краю прямий. Складка біля основи нижньої стулки яйцекладу невеличка та тупоконічна. Характерною ознакою цього виду є тонкі серпоподібні церки самців, сильно сплющені та розширені в дистальній третині, з великим гострим гачкоподібним шипом на вершині.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в заповідниках Лісостепової зони України. Рекомендується створювати у місцях перебування виду ентомологічні заказники.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Бей-Биенко, 1954, 1964 b; Гончаров, 1995; ЧКУ, 1994; Присный, 2004; Zhantiev, Korsunovskaya, 2005; Eades, Otte, 2008; власні спостереження Пушкаря.

Автор:

Т.І. Пушкар, В.М. Єрмоленко

Малюнок (фото):

П. Наскрецкі