prevnext

Коник-товстун степовий

Callimenus multituberculatus (Fischer-Waldheim, 1833)

Червона книга України Коник-товстун степовийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Прямокрилі. Orthoptera.
Родина: Коники товстуни. Bradyporidae.

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Один з двох видів у фауні України. Ареал диз'юнктивний, зустрічається від Балкан до Передкавказзя. В Україні відмічений у Степовій і на пд. Лісостепової зони (Черкаська, Харківська, Одеська, Херсонська, Донецька обл.) Останні достовірні знахідки - в 19021906 рр. в Одеській і Донецькій обл. Знахідка в 1989 р. в Канівському ПЗ потребує підтвердження.

Чисельність i причини її зміни:

Дуже низька. Основні негативні фактори - розорювання цілини, сінокосіння, перевипас, обробка інсектицидами.

Особливості біології та наукове значення:

Генерація чотирирічна, три з чотирьох років - ембріональна діапауза. Личинки з'являються в кінці квітня - на початку травня. Мають V віків, з них перші три проходять до кінця травня, личинки IV віку з'являються в кінці травня, V віку і імаго - на початку червня. Спів самців і парування починається в червні. Активність спостерігається вранці та надвечір. Яйця відкладаються у дернину в липні-серпні. Плодючість - 48-72 яйця по 6-8 штук у кладці. Фітофаги, іноді поїдають трупи комах. Зустрічається в цілинних степах або на старих перелогах, переважно в місцях з розчленованим рельєфом. Обирають ділянки з густим травостоєм та низькими чагарниками.

Морфологічні ознаки:

Довжина тіла (у самки - не враховуючи довжини яйцекладу) 50-80 мм. Тіло масивне, округле. Бронзово-чорні з буро-жовтими плямами, які на черевці зливаються у 2 поздовжні смуги, іноді - суцільно-чорні, лише з двома поздовжніми жовтими смугами на першому тергіті черевця. Вусики щетинкоподібні, коротші за тіло. Ноги світлі. Передньоспинка з двома гострими кілями по боках та чотирма поздовжніми реберцями згори. Короткокрилі, надкрила у самця і самки перетворені на органи стридуляції. Кінцівки ходильні, гомілки озброєні великими шипами і міцними шпорами. Яйцеклад короткий, шаблеподібний, довжиною 14-22 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідно виявити місця перебування виду в Україні. Пропонується реакліматизація виду у степових заповідниках.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

В Україні не проводилося.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Бей-Биенко, 1964 b; ЧКУ, 1994; Гончаров, 1995; Heller et al., 1998; Горностаев, 2001; Heller, 2004; Eades, Otte, 2008.

Автор:

Т.І. Пушкар, В.Ю. Назаренко, В.М. Єрмоленко

Малюнок (фото):

П. Наскрецкі