prevnext

Онкоцефал кримський

Oncocephalus paternus Putshkov, 1984

Червона книга України Онкоцефал кримськийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Напівтвердокрилі або клопи. Hemiptera.
Родина: Редувіїди. Reduviidae.

Природоохоронний статус виду:

Недостатньо відомий.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Ендемік пд. берега Криму. Вперше знайдено в околицях с. Морське, поблизу смт. Новий Світ (Судакський р-н).

Чисельність i причини її зміни:

Дуже рідкісний вид. Знайдено одну самку та 2 екземпляри личинок 5-го віку.

Особливості біології та наукове значення:

Недостатньо вивчені. Зимують личинки старшого віку. Вони зустрічаються під камінням у глибоких ущелинах та серед дубових рідколісь на сухих, відкритих трав'янистих схилах з розрідженою рослинністю. Хижак.

Морфологічні ознаки:

Завдовжки 11 мм. Тіло жовтувате. Задня частина голови, передня та задня долі передньоспинки, щиток, кільця ніг та значна частина черевця - темні (буруваті), місцями майже чорні. Надкрила дуже вкорочені. Передньоспинка без бокових горбиків.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Червоної книги України (1994). Немає даних у зв'язку з невизначеністю розповсюдження виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Спроби штучного розведення (П.В. Пучков) виявилися невдалими у зв'язку з невизначеною трофікою виду.

Господарське та комерційне значення:

Ентомофаг.

Основні джерела інформації:

Пучков 1987; ЧКУ. Тваринний світ 1994.

Автор:

П.В. Пучков, О.В. Пучков

Малюнок (фото):

Я.І. Медловська, І.В. Маханьков