prevnext

Турун бесарабський

Carabus (Tomocarabus) bessarabicus (Fischer von Waldheim, 1823)

Червона книга України Турун бесарабськийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Жуки туруни. Carabidae.

В Україні один з 3 видів підроду (в Палеарктиці - один з 8 видів).

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд. України, Центральна та Пд. Росія, степи Зх. Сибіру та Казахстану.

Чисельність i причини її зміни:

Рідкісний вид, зареєстровано тільки поодинокі особини. Чисельність різко зменшується внаслідок розорювання цілинних степових ділянок.

Особливості біології та наукове значення:

Одно- або дворічна генерація. Зимують жуки, рідше личинки старшого віку. Парування і відкладання яєць відбувається навесні. Молоді жуки з'являються в першій половині літа і зустрічаються до початку осені. Заселяє цілинні ділянки степу, байраки, рідше піщаний степ (Херсонська обл.). Зоофаг широкого профілю.

Морфологічні ознаки:

Завдовжки 19-26 мм. Чорний, помірно блискучий (самці). Надкрила з дуже слабкою зернистістю. Задні кути передньоспинки маленькі і тільки трохи заходять за основу надкрил.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в степових заповідниках України в комплексі з іншими безхребетними.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Розмноження в неволі не проводилось.

Господарське та комерційне значення:

Корисний ентомофаг.

Основні джерела інформації:

Определитель насекомых европейской части СССР, 1965; Lobl, Smetana, 2003; Пучков, 2008.

Автор:

О.В. Пучков

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко