prevnext

Жужелиця шевролата

Parazuphium chevrolati (Castelnau 1833)

Червона книга України Жужелиця шевролатаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Жуки туруни. Carabidae.

В Палеарктиці один із 13 видів роду. В Україні єдиний представник роду, нещодавно зареєстрований, як. новий вид (рід) для фауни України

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середньосередземноморський вид, поширений в Пд. Європі, на пд. Середньої Європи (Словаччина, Угорщина, Чехія), в Туреччині, республіках Закавказзя та в Туркменії.

Чисельність i причини її зміни:

Дуже рідкісний вид. З України відомий по двох екземплярах (Одеська обл. та Степовий Крим).

Особливості біології та наукове значення:

Мешкає у підстилці, під великим камінням, іноді на інсольованих ксеротермних приморських ділянках та на солонцях. Можливо, ендогей. Хижак. Зареєстрований в червні. Можливо, зимує імаго.

Морфологічні ознаки:

Завдовжки 5-7 мм. Верх рудий, тіло дуже сплющене. Надкрила на вершині прямолінійно обрубані, не прикривають вершину черевця. Виски голови довгі, відносно опуклі.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Може бути рекомендований до охорони в Сивашському заповіднику.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Крыжановский, 1983; Lobl, Smetana, 2003.

Автор:

О.В. Пучков

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко