prevnext

Жужелиця дама

Carterus (s str.) dama (Rossi, 1792)

Червона книга України Жужелиця дамаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Жуки туруни. Carabidae.

Один з 10 видів в Палеарктиці, а в Україні - один з 4

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх. Пд. Європи, Передня Азія, Кавказ та Копетдаг. Поодинокі особини знаходили на крайньому пд. Степу України та в Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Трапляється дуже рідко. Причини зміни чисельності: зникнення цілинних степових ділянок.

Особливості біології та наукове значення:

Не вивчені. Ксерофільний рослиноїдний вид. Зареєстрований у травні-червні. Імовірно, зимують як імаго, так і та личинки.

Морфологічні ознаки:

Завдовжки 7-10 мм. Тіло сплющеновидовжене, густо точковане та волохате. Чорний або чорно-бурий. Голова самців з довгими рогоподібними виростами та крилоподібно розширеними мандибулами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Рекомендований до охорони в степових заповідниках України.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Крыжановский, 1983; Lobl, Smetana, 2003.

Автор:

О.В. Пучков

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко