prevnext

Псевдофаенопс Якобсона

Pseudophaenops jacobsoni (Pliginsky, 1912)

Червона книга України Псевдофаенопс ЯкобсонаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Жуки туруни. Carabidae.

В Україні один з 2 ендемічних для країни видів роду

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Ендемічний вид України. Зустрічається тільки в Криму (Карабі-яйла): печери - Уральська, Борго-Ташик, Аю-Тешік. Можливі знахідки і в інших печерах Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Рідкісний вид, реєструються поодинокі особини. Причини зміни чисельності: антропогенний прес в місцях перебування виду (спелеотуризм).

Особливості біології та наукове значення:

Даних немає. Зареєстрований в грунтових пастках в травні-червні. Зимує імаго. Хижак.

Морфологічні ознаки:

7-8 мм. Сліпі жуки. Тіло світло-жовте, подовжене. Надкрила голі, паралельні. Вусики та ноги дуже довгі, в волосках. Передньоспинка не коротша за овальну голову.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Відомостей немає. Вразливий вид печерних угруповань безхребетних тварин. Розвиток неорганізованого спелеотуризму призводить до знищення виду. Повинен охоронятися в комплексі з іншими печерними ендемічними видами Криму: Ps. tauricus Winkler, 1912 та Tauricimmerites dublanskii Belousov, 1998.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Не проводилось.

Господарське та комерційне значення:

Не проводилось.

Основні джерела інформації:

Крыжановский, 1983; Lobl, Smetana, 2003.

Автор:

О.В. Пучков

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко