prevnext

Плавунець широкий

Dytiscus latissimus (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Плавунець широкийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Жуки плавунці. Dytiscidae.

Один з 17 видів роду, поширених в Палеарктиці. В Україні один з 6 видів. роду

Природоохоронний статус виду:

Недостатньо відомий.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вся Європа, пн. Казахстан, Зх. Сибір. В Україні - лісова та пн. лісостепової зони (пд. межа ареалу), Закарпаття.

Чисельність i причини її зміни:

Зустрічається нечасто, відомі поодинокі особини. Причини зміни чисельності: порушення гідрологічного режиму водойм, їх забруднення промисловими відходами.

Особливості біології та наукове значення:

Зимують жуки. Парування та відкладання яєць відбувається переважно весною. Личинки проходять ІІІ віки (періоди по 5-20 днів кожний). Лялечка розвивається до 2030 днів. Після виходу з лялечки жуки залишаються в печерках ще декілька днів. Імаго живе до 1 року, іноді довше. Зустрічається в великих стоячих (зрідка проточних) водоймах. Активний хижак.

Морфологічні ознаки:

36-44 мм. Тіло широке та велике. Зеленувато-бурий з жовтими ротовими органами, плямами на лобі та широкою облямівкою навколо передньоспинки та надкрил. Боковий край надкрил розпластаний у вигляді тонкої гострої пластинки. Надкрила в зморшках.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено, як рідкісний до списку видів, що охороняються Бернською конвенцією (додаток ІІ Бернської конвенції.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Не проводилось.

Господарське та комерційне значення:

Іноді може незначно шкодити рибному господарству.

Основні джерела інформації:

Зайцев, 1953; Определитель насекомых европейской части СССР, 1965; Безхребетні тварини України під охороною Бернської конвенції, 1999; Мателешко, 2008.

Автор:

О.В. Пучков

Малюнок (фото):

О.С. Мандзюк