prevnext

Бистрик короткокрилий

Ocypus curtipennis (Motschulsky, 1849)

Червона книга України Бистрик короткокрилийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Стафілініди. Staphylinidae.

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Кавказ, Мала Азія, Пн. Іран, Крим. В Україні поширений лише в Криму, де зустрічається в горах та передгір'ях.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна (частіше поодинокі особини). Причини зміни чисельності: антропогенний вплив (особливо вибирання каміння та обробка гірських лісових масивів пестицидами, лісові пожежі та знищення гірських лісів)

Особливості біології та наукове значення:

Дорослі жуки та личинки - хижаки, знищують дрібних слимаків. Жуки зустрічаються в підстилці, верхніх шарах ґрунту, особливо часто під камінням, а також в норах та гніздах ссавців. Зустрічаються з березня до жовтня. Зимує в личинковій та дорослій стадії. Личинка за допомогою верхніх щелеп та передніх ніг вириває нірку в ґрунті, з якої і полює

Морфологічні ознаки:

23-26 мм. Чорний, дуже близький до Ocypus olens (відсутнього в Україні, але внесенного в попередні випуски "Червоної книги України"), від якого відрізняється редукованими крилами та будовою едеагуса самців.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в заповідних територіях як компоненту біогеоценозу.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Один з найкрупніших хижаків-ентомофагів серед стафілінід фауни України, який знищує багатьох комах, а також дрібних слимаків та червів.

Основні джерела інформації:

Плигинский, 1928; Потоцкая, 1967; Гусаров, 1992; Smetana, Davies, 2000; Петренко, 2005.

Автор:

А.А. Петренко

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко