prevnext

Вусач великий дубовий

Cerambyx cergo (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Вусач великий дубовийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Жуки вусачі. Cerambycidae.

Один з 5 видів західнопалеарктичного роду. У фауні України два підвиди: C. cergo L. (рівнинна Україна) i C. cergo acuminatus Motsch. (Крим).

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Зх. і Середня Європа, Середземномор'я, Кавказ, Передня Азія. Переважно Правобережна Україна (крім пд. районів). Сх. межа ареалу проходить поблизу Харкова - Донецька (хоча знахідки тут потребують підтверджень).

Чисельність i причини її зміни:

Незначна (поодинокі особини), лише в Закарпатті дещо більша. Суцільне вирубування старих дібров, скорочення насаджень дуба, зменшення кількості старих дерев негативно впливає на структуру популяції.

Особливості біології та наукове значення:

Має трирічну генерацію. Літ імаго - з травня до початку серпня. Протягом 1,5-2 місяців самка відкладає 60-300 яєць в тріщини кори, рідше на гілках. Личинки заляльковуються восени в комірках. Жуки нового покоління з'являються в кінці серпня-вересні і зимують в тих же комірках. Мешкає в природних дібровах, насадженнях дуба, рідше в деяких ільмових, в лісопарках рівнинних територій та передгір'їв. Зазвичай заселяє дубові й мішані лісостани, ослаблені вирубуванням чи рекреаційним пресом. Надає перевагу товстим стовбурам дубів, особливо старим, та пенькам. Імаго живляться соком, що виступає з пошкоджених стовбурів. Личинки - дендрофаги. Довжина їхнього ходу в стовбурах може досягати 1 м. Перший рік личинки живляться у корі, на другий і третій - проникають у деревину.

Морфологічні ознаки:

23-55 мм. Тіло подовжене, верх буро-чорний, злегка блискучий. Вершинна частина надкрил рудувата. Передньоспинка в грубих червоподібних складках. Основа надкрил зморшкувата.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Червоної книги Росії та Європейського червоного списку (1991). Охороняється в складі фауни лісових біоценозів заповідників та заказників України. Додаток ІІ Бернської конвенції.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Не проводилось.

Господарське та комерційне значення:

В окремих випадках був відзначений як шкідник, головним чином дуба.

Основні джерела інформації:

Плавильщиков, 1940; Руднев, 1957; Насекомые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур, 1974; ЧКУ. Тваринний світ, 1994.

Автор:

В.М. Єрмоленко, О.В. Пучков

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко