prevnext

Вусач земляний Мокржецького

Dorcadion mokrzheckii (Jacobson, 1902)

Червона книга України Вусач земляний МокржецькогоКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Жуки вусачі. Cerambycidae.

Один з 360 видів роду; один з 17 видів у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Локальний ендемік Криму (Керченський п-ів).

Чисельність i причини її зміни:

Дуже рідкісний вид. Відомий з трьох локалітетів Керченського п-ва за поодинокими знахідками. Причини зміни чисельності: зникнення виду можливе при повному руйнуванні цілинних степових біотопів (розорювання залишків цілинних ділянок, значний антропогенний прес).

Особливості біології та наукове значення:

Генерація дворічна. Дорослі жуки зустрічаються у квітні (частіше в середині місяця) на відносно супіщаному ґрунті. Населяє добре розігріті сонцем ділянки, з розрідженим травостоєм степового типу (на поверхні ґрунту). Незорані осередки: цілинний степ, байраки, гірські схили. Личинки живляться листям диких злакових, їх коренями.

Морфологічні ознаки:

11-14,5 мм. Надкрила в густих волосках з чіткими спинною та плечовою смугами, без помітних крапок. Зовнішня спинна смуга вужча за плечову але не за шовну смугу.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Спеціальні заходи охорони не здійснювались. В місцях реєстрації виду доцільно створювати заказники. В комплексі з іншими безхребетними охороняється в Опукському заповіднику (Крим, Керченський п-ів).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Не проводилось.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Плавильщиков, 1958; Определитель насекомых европейской части СССР., 1965.

Автор:

О.В. Пучков

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко