prevnext

Вусач мускусний

Aromia moschata (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Вусач мускуснийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Жуки вусачі. Cerambycidae.

Один з 10 видів палеарктичного роду. Єдиний вид (номінативний підвид) роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Транспалеаркт. Поширений майже по всій території України.

Чисельність i причини її зміни:

В середньому незначна (поодинокі особини), але локально зареєстрований як звичайний вид. Чисельність може знижуватись внаслідок зменшення насаджень верби та вирубки старих дерев.

Особливості біології та наукове значення:

Генерація дво- або трирічна. Літ (в жаркі години дня), парування та відкладання яєць спостерігається з червня до серпня. За весь період самка відкладає 90-160 яєць у тріщини кори. Личинка спочатку розвивається під корою, а потім в живій деревині, де і заляльковується (в травні-червні). Біотопи перебування виду (долини річок, пониззя біля боліт, прибережні гаї) зумовлені присутністю в них кормових дерев (верба, тополя). Частіше зустрічається у верхньому ярусі дерев. Імаго відмічено також на квітках спіреї та окружкових. Зустрічається переважно в розріджених деревостоях, головним чином заселяє верби, рідше - інші листяні породи (тополя, осика). Дендрофаг. Імаго іноді живляться соком берези та дуба.

Морфологічні ознаки:

13-38 мм. Тіло довге, забарвлення блискучометалеве, зелене, зрідка - бронзово-зелене. Передньоспинка з гострим зубцем на боковому краї та горбкоподібним підвищенням посередині.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Заходи охорони не здійснювались.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Може пошкоджувати насадження верби.

Основні джерела інформації:

Плавильщиков, 1940; Загайкевич, 1959; Атлас комах України, 1962; ЧКУ. Тваринний світ, 1994; Різун, Коновалова, Яницький, 2000.

Автор:

В.М. Єрмоленко, О.В. Пучков

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко