prevnext

Ковалик Паррейса

Alaus parreyssi (Steven, 1830)

Червона книга України Ковалик ПаррейсаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Жуки ковалики. Elateridae.

Один зі 100 видів палеотропічного роду; єдиний вид роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд. Європа, Передня Азія (до Ірану), Чорноморське узбережжя Кавказу. В Україні - пд. берег Криму - пн. межа ареалу виду.

Чисельність i причини її зміни:

В останні 50 років не відзначено. Відомі знахідки В. Плігінського (1916) та В.Г. Доліна (1959) в околицях м. Алушти. Причини зміни чисельності: вирубування та розчищення соснових лісів Криму (головної гряди Кримських гір), особливо вирубка старих дерев.

Особливості біології та наукове значення:

Активний в травні-червні. Личинки живуть у гнилій деревині сосни. Цикл розвитку - 4-5 років. Лялькування спостерігається наприкінці літа - весною. Імаго зимує в лялечній комірці. Зустрічався на вологих місцях біля джерел та водойм, у старих соснових стовбурах на схилах пд. експозиції лісів пд. берега Криму. Імаго живиться попелицями родини хермесових та їхніми виділеннями.

Морфологічні ознаки:

28-32 мм. Тіло трохи опукле. Передньоспинка біла, з двома чорними плямами біля середини та чотирма білими "язичками" біля основи. Надкрила зазвичай чорні, в білих плямах, іноді їхні передні половинки білі з чорними плямами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідно зберігати у природному стані біотопи, де буде виявлено цей вид.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Долін, 1982; ЧКУ. Тваринний світ, 1994.

Автор:

В.Г. Долін, О.В. Пучков

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко