prevnext

Плоскотілка червона

Cucujus cinnabarinus (Scopoli, 1763)

Червона книга України Плоскотілка червонаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Жуки плоскотілки. Cucujidae.

В Україні один з 2 видів роду

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європейський реліктовий вид. Лісова зона та правобережний Лісостеп.

Чисельність i причини її зміни:

Рідкісний. Узагальнені дані про чисельність відсутні. До зниження чисельності може призводити скорочення насаджень старих листяних дерев.

Особливості біології та наукове значення:

Можливо, зимують дорослі жуки та личинки старшого віку під корою. Тяжіє до листяних, рідко - мішаних лісів. Мешкає під корою листяних дерев (дуб, клен, рідше шпилькові). Імаго та личинки - хижаки.

Морфологічні ознаки:

11-15 мм. Тіло дуже сплющене, зверху червоне. Передньоспинка з різкими килями. Низ і ноги чорні.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до списку видів, що охороняються Бернською конвенцією.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає. Можливо, приносить користь, знищуючи шкідливих комахксилофагів.

Основні джерела інформації:

Определитель насекомых европейской части СССР, 1965; Жесткокрылые-ксилобионты, мицетобионты и пластинчатоусые..., 1996; Безхребетні тварини України під охороною Бернської конвенції, 1999.

Автор:

О.В. Пучков

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко