prevnext

Ореїна плагіата

Oreina plagiata (Sufrian, 1861)

Червона книга України Ореїна плагіатаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Жуки листоїди. Chrysomelidae.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Зустрічається в горах Європи, зокрема в Зх. Карпатах, Татрах, Альпах і Динарських горах. Зазначений у гірських районах пд. Українських Карпат (Чорногори), включаючи й субальпійську смугу.

Чисельність i причини її зміни:

Чисельність незначна (поодинокі особини). Структура популяції не вивчена.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається зрідка протягом червнясерпня. Серед кормових рослин жуків і личинок виявлено сугайник австрійський (Doronicum austriacum Jacq.). Моновольтинний, яйцеживородячий вид. Селиться на відкритих, освітлених ділянках, порослих трав'янистими рослинами, здебільшого неподалік струмків.

Морфологічні ознаки:

8-10 мм. Передньоспинка з опуклими боковими валиками. Надкрила з великими крапками. Тіло і кінцівки чорні, передньоспинка і надкрила (крім повздовжньої пришовної чорної смуги) - яскраво-червоні (у мертвих особин - червонувато-цегляні).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Необхідно вивчити особливості біології виду, з'ясувати причини змін чисельності, створити в місцях його існування ентомологічний заказник.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Бровдій, 1977; Rudacowski, Mraczkowski, Stefanska, 1990.

Автор:

В.М. Бровдій, О.В. Пучков

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко