prevnext

Ореїна зелена

Oreina viridis (Duftschmidt, 1825)

Червона книга України Ореїна зеленаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Жуки листоїди. Chrysomelidae.

Відомо близько 30 палеарктичних видів роду, серед яких у фауні України виявлено 10

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вид заселяє гори Центральної та Пд. Європи (Альпи, Піренеї, Вогези, Татри, Судети, Зх. Карпати). В Україні зрідка зустрічався в субальпійській та альпійській зонах Карпат, на масиві Чорногори (г. Піп Іван, Брескул, Петрос)

Чисельність i причини її зміни:

Вкрай рідкісний вид, на межі цілковитого зникнення. Протягом ХХ ст. виявлено лише поодинокі особини (відомо всього 14 екземплярів).

Особливості біології та наукове значення:

Яйцеживородячий вид, спосіб життя і трофічні зв'язки якого досліджені недостатньо. Жуків у активному стані знайдено в липнісерпні. Заселяє відкриті, добре освітлені ділянки, вкриті трав'янистою рослинністю, обабіч стежок та серед розріджених чагарників. Літературна вказівка про живлення дорослих жуків на вільсі зеленій (Alnus viridis D.C.) сумнівна і потребує перевірки. Цикл розвитку моновольтинний.

Морфологічні ознаки:

7-10 мм. Яскраво-зелений. Проміжки між крапками надкрил шагреновані, матові. Передньоспинка рівномірно опукла, дрібно, але рівномірно крапчаста, без бокового валика.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Потрібно вивчити особливості біології виду, трофічні зв'язки, причини зменшення чисельності і створити в місцях його розмноження ентомологічний заказник.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Бровдій, 1977; Rudacowski, Mraczkowski, Stefanska, 1990.

Автор:

В.М. Бровдій, О.В. Пучков

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко