prevnext

Левкомігус білосніжний

Leucomigus candidatus (Pallas, 1771)

Червона книга України Левкомігус білосніжнийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Твердокрилі. Coleoptera.
Родина: Довгоносики. Curculionidae.

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. Африка, Зх. Азія (Туреччина. Іран), пд. сх. Європейської рівнини, Пн. Кавказ, Закавказзя, Казахстан та Середня Азія. В Україні поширений в степовій зоні та в Криму.

Чисельність i причини її зміни:

У 1984 р. вважався звичайним у пд. частині степової зони України (Воловник, 1984), зараз відомі поодинокі знахідки. Причини зміни чисельності: вибирання піску, рекреаційне навантаження, випасання худоби тощо.

Особливості біології та наукове значення:

Прибережні біотопи та ділянки з типовою ксерофітною рослинністю. Імаго живиться листям та молодими стеблами полину, личинки - коренями, утворюючи нарости діаметром 20-30 мм. Активний з середини липня (у Гірському Криму - з червня) до початку вересня.

Морфологічні ознаки:

12,5-16 мм. Тіло овально-витягнуте, головотрубка коротка. Передньоспинка поперечна, з опуклими боками та трикутно витягнутою основою, рівномірно вкрита дрібними чорними горбиками, з великою білою плямою посередині і по одній округлій плямі по боках. Надкрила з жовтувато-сірими та білими плямами. Між основами вусиків головотрубка значно підведена, лоб з вдавленням між очима з ямкою, очі подовжено-овальні. Щиток непомітний. Надкрила не ширші за передньоспинку, паралельнобокі, з тонкими лінієподібними крапкованими борозенками і рівномірно широкими проміжками, скульптура яких прихована під густими волосоподібними прилеглими лусками. Низ тіла і ноги з густими білими волоскоподібними лусками.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється як компонент біоценозу в заказнику "Обіточна коса" та Карадазькому ПЗ.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Воловник, 1984; Тер-Минасян, 1988; ЧКУ. Тваринний світ, 1994; Назаренко, Шешурак, Форощук, 2003.

Автор:

С.В. Воловник, В.Ю. Назаренко

Малюнок (фото):

В.Г. Радченко