prevnext

Мантіспа штирійська

Mantispa styriaca (Poda, 1761)

Червона книга України Мантіспа штирійськаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Сітчастокрилі. Neuroptera.
Родина: Мантіспіди. Mantispidae.

Один з 2 відомих в Україні видів роду Mantispa

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа (окрім пн. районів), Пн. Африка, Мала та Середня Азія, Казахстан, Пд. Сибір, Монголія. В Україні відзначалась в Одеській, Миколаївській, Київській, Черкаській, Харківській, Донецькій, Луганській обл. та в Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна. Фактори впливу на чисельність не з'ясовані.

Особливості біології та наукове значення:

Імаго активні з початку травня до вересня. Мешкає на узліссях лісу та чагарників. Яйця, як у золотоочок, - на стеблинках. Личинки зимують групами у схованках. Навесні личинка знаходить кокон павука (з родів Lycosa, Agelena та ін.), проникає в нього, линяє, після чого починає живитися яйцями павуків. Потім личинка знову линяє і набуває С-подібної форми. Вона доїдає яйця павука і павучат, що вилуплюються, після чого плете всередині кокону павука свій кокон, в якому заляльковується. Закінчивши розвиток, лялечка виходить з кокону, заповзає в тріщини ґрунту і там перетворюється на імаго.

Морфологічні ознаки:

Передніми хапальними ногами нагадують маленьких богомолів. Вусики коротенькі, чоткоподібні. Передньогруди довші за останню частину грудей. Забарвлення бурувато-жовте з бурими плямами, жилкування крил чорне. Забарвлення та розміри тіла дуже варіюють (довжина переднього крила від 10 до 17 мм).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Заходи з охорони не здійснювалися. Треба взяти під охорону місця перебування виду. Рекомендований до охорони в Дунайському БЗ та Карадазькому ПЗ.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Не проводилося.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Aspock, Aspock, Holzel, 1980; Захаренко, 1987; Дорохова, 1987; Захаренко, Кривохатский, 1993; Кривохатский, Захаренко, 1994.

Автор:

О.В. Захаренко, А.Г. Котенко

Малюнок (фото):

www.wikimedia.com