prevnext

Махаон

Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

Червона книга України МахаонКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Косатцеві. Papilionidae.

Один з близько 200 видів роду; у фауні України представлений номінативним підвидом

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн.-Зх. Африка, Євразія (окрім тропічних регіонів), Пн. Америка. В Україні зустрічається повсюдно.

Чисельність i причини її зміни:

На окремих ділянках у декілька га може досягати у пік льоту імаго до 10-20 особин на 1 ділянку, в основному ж не перевищує 0,11 особин на 1 га. Причини зменшення чисельності: погіршення стану біотопів унаслідок господарської діяльності (застосування пестицидів, надмірне випасання худоби, викошування та випалювання трав тощо).

Особливості біології та наукове значення:

Дає 2 (на пд. іноді 3) генерації на рік. Літ метеликів - з кінця квітня до вересня. Самка відкладає по 1-2 яйця на кормові рослини. Розвиток яєць триває 5-12 днів. Гусінь живиться на рослинах родини зонтичних. Зимує лялечка.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 69-92 мм. Візерунок крил самця та самки ідентичний: загальний фон забарвлення жовтий. Передні крила з темними плямами та жилками, з широкою чорною облямівкою та жовтими плямами на ній. Задні крила мають чорні хвостики, чорну облямівку з синіми та жовтими плямами та червонувате очко в задньому куті крила.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у всіх заповідниках України. У місцях з високою чисельністю особин виду доцільним є створення ентомологічних заказників, лімітування випасу худоби та сінокосіння, заборона випалювання трав.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Образцов, Шелюжко, 1939; Некрутенко, 1985; Плющ, 1989 а; Плющ, Шешурак, Зеленько, 1993; Tolman, Lewington, 1997; Плющ, Пак, 2001, 2002; Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Львовский, Моргун, 2007; Канарський, 2007; Особисті повідомлення Андрущенка, Безуглого, Бідичака, Бовсуновського, Ботмана, Будашкіна, Волошина, Герасімова, Голобородька, Дем'яненка, Жакова, Задворного, Канарського, Ковальчука, Левченка, Паламарчука, Пузанова, Романіва, Рутьяна, Сєвєрова, Троценка, Халаїма, Чьоча, Шешурак та ін.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло