prevnext

Подалірій

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Червона книга України ПодалірійКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Косатцеві. Papilionidae.

Один з 2 видів роду; єдиний вид у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Помірні та субтропічні широти Європи, Зх. (частково Центральної) Азії, Пн. Африка. В Україні зустрічається майже повсюдно, крім Полісся та високогір'я Карпат.

Чисельність i причини її зміни:

На пд. України - звичайний вид; на окремих ділянках кількість метеликів може досягати у пік льоту імаго до 80 особин на 1 га, але здебільшого не перевищує 1-5 особин на 1 га. У пн. частині України більш рідкісний, зустрічається не кожного року, у деяких місцях - лише поодинокі мігруючі особини. Причини зменшення чисельності: знищення диких плодових дерев та чагарників, а також застосування пестицидів та надмірне випасання худоби.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається на узліссях, у Лісостепу, степових ярах з заростями чагарників та поодинокими деревами, у садах, деяких парках, лісозахисних смугах. Дає 2 генерації на рік. Літ метеликів у травні-червні та з середини липня до серпня; у степовій зоні - майже безперервно з середини квітня до початку жовтня. Самка відкладає по 1-2 яйця на поверхню листків кормових рослин - диких або культурних розоцвітих (найчастіше гусінь знаходять на терені, глоді, абрикосі). Розвиток яєць триває 10-14 днів, гусені - 5-8 тижнів. Зимує лялечка.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 60-75 мм. Візерунок крил самця та самки майже ідентичний. Фон забарвлення - блідо-кремовий, з трьома довгими та двома короткими клиноподібними темно-сірими поперечними смугами та чорною облямівкою на передніх крилах. Задні крила мають чорні хвостики, дві клиноподібні темно-сірі смуги, сині місяцеподібні плями та по одному синьому очку з облямівкою чорного та цегляного кольору.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у багатьох заповідниках України. У місцях з високою чисельністю особин виду є доцільним створення ентомологічних заказників, лімітування випасу худоби та застосування пестицидів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Образцов, Шелюжко, 1939; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Канарський, 2007. Особисті повідомлення Безуглого, Бідичака, Ботмана, Будашкіна, Волошина, Герасимова, Голобородька, Дем'яненка, Жакова, Задворного, Канарського, Ковальчука, Левченка, Паламарчука, Пузанова, Романіва, Рутьяна, Сєвєрова, Троценка, Халаїма, Чьоча, Шешурак та ін.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло