prevnext

Поліксена

Zerynthia polyxena ([Denis et Schiffermuller], 1775)

Червона книга України ПоліксенаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Косатцеві. Papilionidae.

Один з 2 видів роду; єдиний вид у фауні України; представлений номінативним підвидом

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Ареал охоплює Пд., Пд.-Сх. та частково Сх. Європу, Зх. Кавказ. В Україні зустрічається майже повсюдно, крім високогір'я Карпат, деяких пн., зх. та найбільш посушливих степових регіонів.

Чисельність i причини її зміни:

Подекуди чисельний вид; на окремих ділянках (площею до 5-8 га) кількість метеликів може досягати у пік льоту імаго до 30-100 особин на 1 га, але здебільшого не перевищує 10-20 особин на 1 га. Причини зменшення чисельності: скорочення місць перебування виду внаслідок затоплювання й осушування заплав, урбанізації, рекреації, вирубування лісів тощо. Негативно впливають різкі коливання рівня води у водоймах протягом доби, що може спричиняти загибель гусені та лялечок.

Особливості біології та наукове значення:

Локальний вид, зустрічається у Лісостепу, на узліссях, галявинах байрачних та заплавних лісів. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів - з середини квітня до початку червня. Самка відкладає від 1 до 30-32 яєць на листки, квіти та гілки верхньої частини хвилівника звичайного - Aristolochia clematitis. Гусінь з'являється через 8-9 днів, її розвиток триває 4-5 тижнів (травень-червень). Лялечки прикріплюються до гілок рослини та зимують, іноді 2-3 сезони.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 45-55 мм. Візерунок крил самця та самки ідентичний. Досить яскравий метелик із строкатим забарвленням. Фон забарвлення жовтий із сітчасто-смугастим чорним малюнком. Добре помітні темні крайові зубчасті перев'язки із світлою серединою. На задніх крилах є також червоні та місяцеподібні сині плями з чорною облямівкою. Черевце з чорними та червоними цятками.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у деяких заповідниках, зокрема у Канівському, Українському степовому та Луганському ПЗ. Доцільним є створення ентомологічних заказників у долинах річок, особливо поблизу великих міст задля запобігання затоплення чи руйнування та забудови місць перебування виду. Додаток ІІ Бернської конвенції.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Канарський, 2007. Особисті повідомлення Андрущенка, Безуглого, Ботмана, Будашкіна, Волошина, Герасімова, Голобородька, Дем'яненка, Жакова, Канарського, Ковальчука, Левченка, Паламарчука, Пузанова, Романіва, Рутьяна, Сєвєрова, Троценка, Чьоча, Шеховцова, Шешурак та ін.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло