prevnext

Жовтюх торфовищний

Colias palaeno (Linnaeus, 1761)

Червона книга України Жовтюх торфовищнийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Білани. Pieridae.

Один з близько 80 видів роду; у фауні України представлений номінативним підвидом

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Лісова і тундрова зони Євразії. В Україні зустрічається на правобережному Поліссі, відома одна популяція на пд. Житомирської обл. Локальний.

Чисельність i причини її зміни:

Переважно незначна. Подекуди, наприклад, у Рівненському заповіднику, кількість метеликів у пік льоту досягає 6-10 особин на 1 га. Причини зменшення чисельності: руйнування біотопів внаслідок меліоративних робіт і добування торфу, заростання торфовищ деревами та чагарниками.

Особливості біології та наукове значення:

Перебуває майже виключно на торфовищах з заростями буяхів. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів триває з кінця травня до липня. Самка відкладає до 600 яєць по одному на поверхню листків кормової рослини (буяхи), розвиток яєць триває близько 7 діб. Гусінь розвивається з липня до вересня-жовтня, зимує, у травні перетворюється на лялечку (стадія триває 13 тижні).

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 43-55 мм. Крила самця жовто-лимонні з широкою чорною облямівкою та яскраво-рожевою оторочкою. Самки мають більш бліде забарвлення крил.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у деяких заповідниках Полісся України. У місцях з високою чисельністю особин виду доцільним є створення ентомологічних заказників з недопущенням змін гідрологічного режиму та промислової експлуатації торфовищ. Рекомендується зберігати у природному стані торфовища (в першу чергу, верхові багнища).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Ксенжопольский, 1912, 1911, Romaniszyn, Schille, 1929; Образцов, Шелюжко, 1939; Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Берест та ін., 2006; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Канарський, 2006, 2007. Особисті повідомлення Бовсуновського, Герасимова, Канарського.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло