prevnext

Люцина

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

Червона книга України ЛюцинаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Ріодініди. Riodinidae.

Єдиний представник тропічної родини у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа (крім пн. районів) та частково Мала Азія. В Україні зустрічається у Карпатах та Закарпатті, на пд. Лісової зони, у Лісостепу та місцями у Степу. Локальний.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна, за сприятливих умов у пік льоту чисельність метеликів іноді становить 10-20 особин на 1 га. Причини зменшення чисельності: заміна природних лісів штучними лісонасадженнями, що призводить до збіднення трав'яного покриву; надмірне випасання худоби, викошування та випалювання трави, урбанізація та збільшення рекреаційного навантаження на біотоп.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається на лісових галявинах та узліссях, узбіччях шляхів, чагарниках у вологих місцях, захисних лісосмугах. Дає 2 генерації на рік. Літ імаго - з кінця квітня до початку червня та з липня до початку серпня. Самка відкладає по 1-2 яйця на нижню поверхню листя кормових рослин (первоцвіт, вербозілля). Гусінь з'являється через 2 тижні; розвивається у червні-липні та з вересня до квітня. Зимує гусінь молодшого віку у сухому листі на поверхні ґрунту.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 28-35 мм. Передні крила чорно-коричневі з багатьма жовтими та рудими плямами. Задні крила з 3 невеличкими плямками та нечіткою рудою перев'язкою у маргінальній області. Статевий диморфізм досить слабкий.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Пасивно охороняється на деяких природоохоронних територіях Лісостепу та Буковини. Доцільним є збереження біотопів виду та створення ентомологічних заказників у місцях перебування виду з забороною надмірного випасання худоби та викошування трав.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Ксенжопольский, 1912, 1911; Образцов, Шелюжко, 1939; Плющ, Пак, 2001, 2002; Шешурак, Плющ, Кавурка, 2004; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Канарський, 2006, 2007; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Особисті повідомлення Бідичака, Герасимова, Голобородька, Дем'яненка, Канарського, Ковальчука, Паламарчука, Рутьяна, Троценка, Халаїма, Шеховцова, Шешурак.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло