prevnext

Стрічкарка тополева

Limenitis populi (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Стрічкарка тополеваКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Німфаліди. Nymphalidae.

Один з 3 видів численного роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Лісова зона помірних широт Євразії. В Україні зустрічається переважно в зоні мішаних лісів Правобережжя, у Карпатах та Закарпатті, подекуди у Лісостепу та лісах степової зони.

Чисельність i причини її зміни:

Нечисленний, місцями рідкісний вид, на окремих ділянках у пік льоту імаго кількість може досягати до 10 особин на 1 га. У деяких популяціях чисельність зменшується. Причини зменшення чисельності: руйнування або перетворення місць перебування виду (зміна породної структури лісів та густоти деревного покриву, знищення осики як малоцінної деревної породи), хімічна обробка лісу.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається на добре прогрітих сонцем лісових ділянках (узбіччя доріг, просіки, береги водойм, вирубки з поростю осики тощо). Локальний. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів починається наприкінці травня і триває до середини липня. Вранці метелики трапляються на поверхні ґрунту, на свіжому гною, кізяках і гнилих плодах, у спеку - на водопої у вогких місцях, особливо на лісових дорогах, після полудня - у кронах дерев. Самка відкладає яйця по одному на поверхню листя осики. Гусінь може живитися також листям осокора. Зимує гусінь ІІ віку в сигароподібному коконі на гілках, заляльковується навесні. Лялечка прикріплена до поверхні листка павутинням.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 64-85 мм. Крила бурі, у самців - з фіолетовим вилиском, з серпоподібними жовтогорячими плямами перед облямівкою, передні крила з великими білими плямами, на задніх - біла перев'язка, особливо розвинута у самок. Нижній бік крил іржаво-жовтий з сіро-синьою облямівкою біля внутрішнього краю задніх крил і з поперечною смугою такого ж забарвлення.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Вид занесено до Європейського червоного списку. Охороняється на багатьох заповідних територіях зх. України, зокрема у Карпатському БЗ. Доцільним є створення ентомологічних заказників у місцях перебування виду. Слід обмежити застосування пестицидів у лісах.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Образцов, Шелюжко, 1939; Плющ, Шешурак, Зеленько, 1993; Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; Шешурак, Плющ, Кавурка, 2004; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Берест та ін., 2006; Канарський, 2006, 2007; Шешурак, Плющ, Берест, Шимко, 2007. Особисті повідомлення Бідичака, Герасимова, Голобородька, Канарського, Ковальчука, Паламарчука, Романіва, Шешурак та ін.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло