prevnext

Райдужниця велика

Apatura iris (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Райдужниця великаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Німфаліди. Nymphalidae.

Один з 3 видів роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Лісова зона помірних широт Євразії. В Україні зустрічається переважно в зоні мішаних лісів Правобережжя, на Поділлі, у Карпатах та Закарпатті, подекуди у Лісостепу.

Чисельність i причини її зміни:

Нечисленний, місцями рідкісний вид, на окремих ділянках у пік льоту імаго кількість може досягати до 1-5 особин на 1 га. У деяких регіонах зустрічаються лише поодинокі особини, ймовірно, чисельність там зменшується. Причини зменшення чисельності: руйнування біотопів виду (вирубування природних лісів, зміна породної структури та густоти деревного покриву, урбанізація), хімічна обробка лісу.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається у листяних та мішаних лісах, узліссях та невеликих галявинах вздовж берегів водойм, на узбіччях доріг, просіках тощо. Локальний вид. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів спостерігається у червні - на початку серпня. Літають у кронах дерев, у спеку спускаються до землі, скупчуючись у вогких місцях , на купках гною, особливо на лісових дорогах. Живляться соком берези, клена та інших дерев, гусінь - листям верби та осики. Самка відкладає по 1-2 яйця (розвиваються 8-14 днів) на нижню поверхню листка або кору гілки. Зимує гусінь ІІІ віку у коконі з павутиння та листя на гілці, на лялечку перетворюється наприкінці весни. Розвиток лялечки триває 2-3 тижні.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 62-88 мм. Крила чорно-бурі, у самців - з яскраво-фіолетовим вилиском, на передніх крилах косі білі плями, на задніх - біла перев'язка з зубчиком на зовнішньому краї. На задніх крилах також є темне очко з облямівкою оранжевого або коричневого кольору.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у багатьох заповідних територіях зх. та пн. України, зокрема у Карпатському БЗ. Доцільне збереження деревної та чагарникової рослинності, на якій розвивається цей вид, зокрема вздовж водотоків, та створення ентомологічних заказників у місцях перебування виду. Слід обмежити застосування пестицидів у лісах.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Образцов, Шелюжко, 1939; Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; Шешурак, Плющ, Кавурка, 2004; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Берест та ін., 2006; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Канарський, 2006, 2007; Шешурак, Плющ, Берест, Шимко, 2007. Особисті повідомлення Андрущенка, Бідичака, Герасимова, Голобородька, Задворного, Канарського, Паламарчука, Романіва, Чьоча, Шешурак та ін.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло