prevnext

Чорнушка Фегея

Proterebia afra (Fabricius, 1787) (= phegea Borkhausen, 1788)

Червона книга України Чорнушка ФегеяКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Сатири. Satyridae.

Вид монотипного роду

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Балканський п-ів, пд.-сх. частина Східно Європейської рівнини, Пд. Урал, Казахстан, Мала та Зх. Азія, Кавказ та Закавказзя, гірські райони Туркменістану і пд. райони Зх. Сибіру (диз'юнктивний). В Україні зараз зустрічається у Гірському Криму.

Чисельність i причини її зміни:

Досить значна. У Кримських горах у пік льоту кількість метеликів становить місцями до 100-800 особин на 1 га. Стан гірських популяцій досить стабільний. У рівнинному степу, можливо, вже зник. Причини зменшення чисельності: руйнування місць перебування виду (розорювання степів, урбанізація), рекреаційне навантаження вздовж узбережжя, надмірний випас худоби.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається у рідколіссях, на яйлах, кам'яних відшаруваннях. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів триває з квітня до липня залежно від висоти н. р. м. і мікроклімату місцевості. Самиця, вірогідно, скидає яйця під час польоту. Гусінь розвивається на злаках, зимує лялечка.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 40-49 мм. Візерунок крил самця та самки майже ідентичний. Крила темно-коричневого кольору з більш-менш розвинутим сірим напиленням на вершині та зовнішньому краї передніх крил. Уздовж зовнішнього краю обох крил тягнеться помірно розвинута іржаво-руда перев'язка з повним рядком чорних очок.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у ПЗ Криму як компонент біоценозу. У місцях перебування виду є доцільним створення ентомологічних заказників та заборона випалювання трави.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Образцов, Шелюжко, 1939; Коршунов, 1964; Higgins, Riley, 1983; Некрутенко, 1985; Tolman, Lewington, 1997; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007. Особисті повідомлення Будашкіна, Герасимова, Троценка, Шешурак.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло