prevnext

Трифіза Фрина

Triphysa phryne (Pallas, 1771)

Червона книга України Трифіза ФринаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Сатири. Satyridae.

Єдиний у Європі представник невеликого центрально-азійсько-сибірського реліктового роду

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд.-Сх. Європа, Пд. Урал, Казахстан, Пд.-Зх. Сибір, Алтай, Пн. та Центральний Тянь-Шань. В Україні зберігся дуже локально, лише у Херсонській обл. та біля оз. Сиваш.

Чисельність i причини її зміни:

Переважно незначна, лише на о-ві Куюктук (оз. Сиваш) може досягати у пік льоту імаго 20-30 особин на 1 га. Причини зменшення чисельності: порушення місць перебування виду (розорювання цілинного степу, надмірний випас худоби, випалювання трави).

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається в цілинних злакових степах. Зберігся лише на заповідних територіях. Біологія в Україні вивчена мало. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів відбувається у травні. Самки відкладають яйця на злакові рослини, якими живиться гусінь. Зимують лялечки.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 30-39 мм. Статевий диморфізм дуже виразний. Загальний фон забарвлення крил самця темний сіро-бурий, самки - кремово-білуватий. Низ крил контрасний сіро-бурий, з виразними білуватими жилками та рядами очок уздовж зовнішнього краю крил.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Червоної книги метеликів Європи (1998). Пасивно охороняється у БЗ "Асканія-Нова" та у Азово-Сиваському НПП. Необхідно докладніше вивчити особливості біології виду з метою подальшого створення умов, оптимальних для збереження цього стенобіонтного виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Шугуров, 1906; Образцов, Шелюжко, 1939; Будашкин, 2003; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007. Особисті повідомлення Будашкіна, Жакова.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло