prevnext

Томарес Ногеля

Tomares nogelii (Herrich-Schaffer, 1851)

Червона книга України Томарес НогеляКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Синявці. Lycaenidae.

Один з 8 видів середземноморського роду. Підвидова приналежність українських популяцій дискусійна

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Румунія, Молдова, Мала та Передня Азія, Близький Схід. В Україні поширений у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській обл., а також у сх. частині Гірського Криму. Популяції у Полтавській та Одеській обл., вірогідно, зникли.

Чисельність i причини її зміни:

У деяких локалітетах Запорізької обл. чисельність досягає 100 і більше особин на 1 га. У дніпропетровських та кримських популяціях ці показники на порядок-півпорядку нижчі. Значних депресій та спалахів чисельності за останні десятиріччя у будь-яких з українських популяцій не зареєстровано: у різні роки чисельність коливається у дуже незначних (не більш ніж півпорядку) рамках. Ряд колоній у Запорізькій та Дніпропетровській обл. зазнають антропогенного тиску: перевипас, випалювання трави, урбанізація.

Особливості біології та наукове значення:

Стенобіонтний вид. Заселяє степові та лучно-степові біотопи на схилах ярів, у Криму - локально окремі ділянки пухнастодубовофісташкових та ялівцевих рідколісь переважно на пд. схилах гір, лише в місцях зростання астрагалу понтичного (Astragalus ponticus Pall.) - кормової рослини гусені. Дає одну генерацію на рік. Літ метеликів у Криму триває з першої декади травня до першої декади червня, у інших місцях - переважно з третьої декади травня до середини червня. Самка відкладає від 1 до 4 яєць у нерозвинені суцвіття кормової рослини. Гусінь розвивається близько 4-5 тижнів, спочатку у суцвіттях, пізніше - у плодах. Живиться переважно генеративними частинами рослини. Заляльковування відбувається у ґрунті, найімовірніше, у глибоких ходах мурашників (вид мірмекофільний). Зимує лялечка.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 22-34 мм. Візерунок крил самця та самки майже ідентичний, переважно темно-бурого кольору, з дуже варіабельними за розміром (іноді зовсім відсутніми) червоними плямами в центрі переднього та в торнальній області заднього крила. У метеликів кримської популяції червоні плями на крилах завжди розвинені до максимального розміру.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не здійснювалися. Доцільно створити ентомологічні заказники у Дніпропетровській та Запорізькій обл., інвентаризувати місця перебування виду та забезпечити їх охорону.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Коршунов, 1964; Плющ, Будашкин, Жаков, 1989; Плющ, 1994; Будашкин, 2003; Плющ, Моргун, Довгайло, Рубин, Солодовников, 2005, 2006. Особисті повідомлення Голобородька, Муленка, Пузанова.

Автор:

Ю.І. Будашкін, І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло