prevnext

Синявець римнус

Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)

Червона книга України Синявець римнусКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Синявці. Lycaenidae.

Єдиний представник великого центральноазіатського роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд.-сх. райони Сх.-Європейської рівнини, Пд. Урал та частково Казахстан. В Україні зустрічається у сх. частинах Лісостепу та Степу. Дані щодо розповсюдження виду у Вінницькій обл. сумнівні, потребують підтвердження. Локальний.

Чисельність i причини її зміни:

У деяких популяціях численний. У пік льоту кількість імаго на окремих ділянках цілинного Степу становить до 1000-5000 особин на 1 га; звичайна чисельність метеликів - 20100 особин на 1 га. Причини зменшення чисельності: ймовірно, руйнування місць перебування виду (розорювання та заліснення степу), випалювання трави.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається на ділянках кам'янистих степів та рідколісь із заростями карагани кущової, особливо на схилах річкових терас та ярів. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів триває з другої половини травня до середини (іноді до кінця) червня. Самка відкладає яйця по одному на молоді стебла карагани кущової - єдиної кормової рослини гусені в Україні. Заляльковування відбувається на гілках карагани.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 22-26 мм. Статевим диморфізм невиражений. Крила зверху темно-бурі, без малюнка. Низ крил також темно-бурий, але більш світлий з дуже характерним малюнком з білих плямочок, більш розвинутим на задніх крилах, які мають також більш-менш розвинену коричнево-руду перев'язку вздовж зовнішнього краю крила.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до червоної книги МСОП та Червоної книги денних метеликів Європи. Як компонент біоценозу охороняється в Українському степовому та Луганському ПЗ. Доцільно створити ентомологічні заказники у місцях з високою чисельністю виду з метою збереження характерних для метелика біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Образцов, Шелюжко, 1939; Красная книга СССР, 1984; Плющ, 1989б; Редкие и исчезающие растения и животные Украины, 1988; Плющ, Пак, 2001, 2002; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Голобородька, Пахомов, 2007; Львовский, Моргун, 2007. Особисті повідомлення Андрущенка, Ботмана, Голобородька, Жакова, Ковальчука, Рутьяна, Щербини.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло