prevnext

Синявець бавій

Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832)

Червона книга України Синявець бавійКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Синявці. Lycaenidae.

Представник монотипового підроду Rubrapterus Korshunov, 1987

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Марокко, Алжир, частково Пд.-Сх. Європа, Кавказ та Закавказзя, Туреччина, Близький Схід, пн. Іран, пн.-зх. Казахстан. В Україні зустрічається диз'юнктивно лише у декількох пд. областях. Дуже локальний.

Чисельність i причини її зміни:

На невеликих ділянках, що не перевищують декілька сот кв. м, у пік льоту може досягати до 20-25 особин на 1 ділянку, здебільшого не перевищує 20-30 особин на 1 га. Причини зменшення чисельності: руйнування місць перебування виду (розорювання степу та його заліснення, урбанізація), надмірний випас худоби, випалювання трави.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається на ділянках крейдяних та вапнякових відшарувань, на схилах річкових терас та ярів, у степу. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів триває з кінця квітня - початку травня до середини червня. Самка відкладає яйця на квітки та стебла шавлій. Гусінь розвивається в квітках шавлії, іноді на її листі. Лялечка зимує у підстилці.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 23-30 мм. Статевий диморфізм досить виразний. Крила самців зверху червонувато-блакитні з відносно широким коричнево-чорним краєм, біля заднього кута задніх крил 2-4 облямованих червонуватим очка; самки мають коричневе забарвлення крил з синім нальотом біля основи крил та більш яскравим рядком червонуватих очок на задніх крилах. Нижня поверхня крил сіра з прикореневим блакитним напиленням та широкою жовтогарячою перев'язкою вздовж зовнішнього краю задніх крил.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Червоної книги МСОП та Червоної книги денних метеликів Європи. Як компонент біоценозу охороняється у Луганському ПЗ. Доцільно створити ентомологічні заказники у місцях перебування виду з метою збереження характерних для метелика біотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Образцов, Шелюжко, 1939; Некрутенко, 1985; Плющ,1989б; Tolman, Lewington, 1997, 2008; Коршунов, 2002; Плющ, Пак, 2001, 2002; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Голобородька, Пахомов, 2007; Львовский, Моргун, 2007. Особисті повідомлення Будашкіна, Голобородька, Жакова, Пузанова.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

К.Е. Довгайло