prevnext

Бражник скабіозовий

Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)

Червона книга України Бражник скабіозовийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Бражники. Sphingidae.

Один з 19 видів голарктичного роду, один з 3 видів роду у фауні України

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа, Пд. Урал, Кавказ та Закавказзя, Зх. Азія, зх. Казахстан, Зх. Сибір. В Україні зустрічається майже повсюдно.

Чисельність i причини її зміни:

У деякі роки місцями, наприклад, у Луганському ПЗ, нерідкісний вид, але загалом зустрічаються лише поодинокі особини. Причини зменшення чисельності: знищення природних біотопів, застосування пестицидів, випалювання трави.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається на узліссях та лісових галявинах, ярах з чагарниками, рідколіссях, на різнотравних луках. Протягом року розвивається 1 генерація. Літ імаго триває з кінця квітня до липня, метелики активні вдень, живляться нектаром квітів. У сприятливі роки можливий розвиток другої генерації (літ метеликів - у липні-серпні). Гусінь розвивається з травня до серпня на трав'янистих рослинах: свербіжниці, черсаку, скабіозі, підмареннику та на чагарниках (жимолості). Лялечки зимують у ґрунті, іноді на поверхні ґрунту серед рослинних залишків.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 29-33 мм. Статевий диморфізм невиразний. Метелик з товстим тілом та порівняно невеликими прозорими крилами. Лише вздовж зовнішнього краю крил є досить вузька іржаво-бура крайова облямівка. Черевце пухнасте, з чорними та бурими перев'язками, на кінці черевця є щіточка з темних видовжених лусочок.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Як компонент біоценозу пасивно охороняється у заповідниках пд. України, зокрема у Луганському ПЗ. Доцільним є створення ентомологічних заказників у місцях постійного перебування виду.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Шелюжко, 1941; Freina, Witt, 1987; Редкие и исчезающие растения и животные Украины, 1988; Будашкин, Ефетов, 1989; Ефетов, Будашкин, 1990; Плющ, Шешурак, 1997; Danner, Eitschberger, Surholt, 1998; Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; Канарський, 2006; Leraut, 2006; Macek et al., 2007; Котенко та ін., 2008. Особисті повідомлення Муленка, Романіва, Рутьяна, Шешурак.

Автор:

І.Г. Плющ, В.Ю. Раєвський

Малюнок (фото):

І.Ю. Костюк