prevnext

Бражник південний молочайний

Hyles nicaea (De Prunner, 1798)

Червона книга України Бражник південний молочайнийКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Бражники. Sphingidae.

Один з 5 видів роду у фауні України, де представлений підвидом H. n. orientalis (Austaut, 1905).

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. Африка, Пд. Європа, Кавказ, Закавказзя, Мала та Передня Азія, Близький Схід, гірські райони Центральної Азії, Пд. Алтай, Афганістан, Китай, Пн.-Зх. Індія. В Україні зустрічається в Криму.

Чисельність i причини її зміни:

На початку XX ст. був ширше розпровсюджений на Кримському п-ві: постійно існували чисельні популяції у багатьох локалітетах переважно зх. Криму. В останні роки у Криму знайдений в Зує та на Тарханкутському п-ві. На Тарханкуті зараз існує у вигляді досить стабільної та територіально поширеної колонії, значних коливань чисельності колонії не зареєстровано: від 1-2 до 5-6 особин за ніч обліків на світлопастку. Причини зменшення чисельності: не з'ясовані. Ймовірно, ці зміни викликані частково природними процесами (довгостроковим періодом відносної аридизації клімату). На сучасний стан виду у Криму негативно впливає господарська діяльність на Тарханкутському п-ві, особливо природоруйнуюча.

Особливості біології та наукове значення:

Мешкає у гірсько-ксерофітних та петрофітностепових біотопах. У Криму дає 1 повну та 1 часткову генерацію на рік. Літ імаго у червні-липні та серпні-вересні, активний увечері та переважно наприкінці ночі. Гусінь живиться листям молочаю жорсткого, молочаю скельного та молочаю Сегієрового. Залялькування у ґрунті, зимує лялечка.

Морфологічні ознаки:

Розмах крил - 80-110 мм. За візерунком крил метелик дуже схожий на бражника молочайного (Hyles euphorbiae), але відрізняється від нього значно більшими розмірами і тим, що навскісна зовнішня темна смуга на передніх крилах у молочайного бражника рівномірно розширюється від переднього до заднього краю крила, а у південного молочайного бражника вона вузька і тільки біля заднього краю крила різко розширюється, утворюючи трикутник.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Тарханкутському ландшафтному заказнику у комплексі з іншими видами. Для збереження виду у Криму доцільно створити на цій території Тарханкутський ПЗ.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Грумм-Гржимайло, 1882; Плигинский, 1929; Ефетов, Будашкин, 1990; Pittaway, 1993; Ефетов, 1999.

Автор:

Ю.І. Будашкін, К.О. Єфетов

Малюнок (фото):

К.О. Єфетов