prevnext

Сатурнія велика

Saturnia pyri ([Denis & Schiffermuller], 1775)

Червона книга України Сатурнія великаКарта поширення виду

Тип: Членистоногі. Arthropoda.
Клас: Комахи. Insecta.
Ряд: Лускокрилі. Lepidoptera.
Родина: Сатурнії. Saturniidae.

Один з 2 видів середземноморського роду у фауні Європи та України

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн.-Зх. Африка, Пд., частково Центральна та Сх. Європа, Мала Азія, Близький Схід, Кавказ та Закавказзя, Іран. В Україні зустрічається майже повсюдно, крім Карпат та Полісся.

Чисельність i причини її зміни:

Незначна, лише на півдні у сприятливі роки локально звичайний. Причини зменшення чисельності: знищення природних біотопів (чагарників, рідколісся тощо), застосування пестицидів у лісах, парках та садах.

Особливості біології та наукове значення:

Зустрічається у широколистяних (переважно долинних та заплавних) лісах, у рідколіссі, серед чагарникових пустирів, у парках та садах. Протягом року розвивається 1 генерація. Літ імаго - у травні-червні, літають вночі. Часто прилітають на світло. Метелики не живляться. Гусінь живиться на плодових деревах, ясені, терені. Розвивається гусінь з кінця травня-червня до вересня. Заляльковується у прикореневій частині кормової рослини у твердому грушоподібному коричневого кольору коконі. Зимує лялечка.

Морфологічні ознаки:

Найбільший метелик Європи. Розмах крил самця сягає 120 мм, самки - 150 мм. Статевий диморфізм невиразний. Крила буро-сірі. На кожному крилі є по одному великому очку. Очко чорне, облямоване охристорудим та чорним кільцями. Крила з кількома хвилястими лініями. Зовнішній край крил з чітко відокремленою кремовою облямівкою. Тіло та прикоренева частина крил опушені.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Як елемент біоценозу пасивно охороняється у багатьох заповідниках пд. України. Доцільний пошук популяцій виду та створення ентомологічних заказників у місцях високої концентрації виду з охороною природних лісових та чагарникових біотопів, забороною застосування пестицидів тощо.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомі окремі випадки розведення в лабораторних умовах.

Господарське та комерційне значення:

Гарні та великі метелики цього виду можуть використовуватися при виготовленні сувенірів.

Основні джерела інформації:

Шугуров, 1906; Ламперт, 1913; Шелюжко, 1941; Freina, Witt, 1987; Ефетов, Будашкин, 1990; Плющ, Шешурак, 1997; Канарський, 2006. Особисті повідомлення Безуглого, Ботмана, Волошина, Герасімова, Голобородька, Жакова, Ковальчука, Муленка, Пак, Паламарчука, Пузанова, Рутьяна, Троценка, Шешурак.

Автор:

І.Г. Плющ

Малюнок (фото):

І.Ю. Костюк